Termeni și condiții

Condiţii Generale

Serviciul guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) este serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul platformei tehnologice comune a Guvernului, care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat şi flexibil, al diferitor soluţii de aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice de către utilizatori (inclusiv în contextul utilizării sistemelor informaţionale şi a serviciilor electronice), oferite de către furnizorii de semnătură electronică în conformitate cu legislaţia.

Modul de funcţionare şi de administrare a serviciului guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) este reglementat de Regulamentul privind serviciul guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014.

Utilizatorul foloseşte serviciul MSign pentru selectarea furnizorului semnăturii electronice în scopul aplicării semnăturii electronice şi pentru verificarea autenticităţii semnăturii electronice, inclusiv în contextul utilizării sistemelor informaţionale ale beneficiarilor serviciului MSign.

Serviciul MSign nu poartă răspundere pentru conţinutul, corectitudinea şi caracterul datelor în documente sau informaţii transmise spre semnare de sistemele integrate cu MSign.

De la transmiterea documentelor sau informaţiilor din sisteme informaţionale spre MSign pîna la transmiterea semnăturii rezultate (inclusiv în procesul semnării), MSign răspunde pentru integritatea datelor şi informaţiilor conţinute de aceste documente.

Corectitudinea procedurii de semnare şi verificare a autenticităţii semnăturilor electronice cade în responsabilitatea furnizorilor de semnatură electronică integraţi.

Securitate

Serviciul MSign este găzduit pe platforma guvernamentală comună MCloud şi se conformează cerinţelor de securitate prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv în domeniul utilizării semnăturii electronice. Schimbul informaţional între sistemele informaţionale pentru realizarea funcţionalităţii serviciului MSign se efectuează prin canale securizate, utilizînd mecanisme de protecţie criptografică a informaţiei.

Date Personale

În procesul de aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice, în cadrul serviciului MSign se prelucrează date cu caracter personal. În procesul de utilizare a serviciului MSign, utilizatorul are posibilitatea să selecteze furnizorul semnăturii electronice sau să refuze semnarea. În cazul selectării opţiunii de aplicare a semnăturii electronice, utilizatorul confirmă implicit corectitudinea datelor cu caracter personal conţinute de certificatul cheii publice şi consimte prelucrarea acestor date în scopul aplicării şi verificării autenticităţii semnăturii electronice.

Detalii Tehnice

Prin utilizarea servicului MSign, utilizatorul acceptă implicit plasarea Cookies în navigatorul său, în vederea beneficierii de serviciul dat şi îmbunatăţirii calităţii prestării acestuia.

Drepturi de Autor

Dreptul de autor aparţine deţinătorului sursei de informație (autorului), cu următoarele restricții:

  • se permite trimiterea la toate materialele și serviciile prezente; în cazul furnizării referinţelor într-un context greșit, autorul are dreptul de a solicita eliminarea referinței sau schimbarea contextului;
  • se permite reproducerea parțială și completă a informațiilor, în cazul în care informația este actualizată şi prezentată într-un context acceptat de către autor.